Đã thêm vào giỏ hàng!

Xem giỏ hàng

Chính sách bảo mật

1. ĐỊNH NGHĨA CHUNG

 • Công ty: Công ty cổ phần Việt Nam Tốt Đẹp
 • Website: trang web sach.totdep.com
 • Khách hàng: là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác với Công ty trên Website
 • Thành viên: là các cá nhân, tổ chức đăng ký mở tài khoản trên Website
 • Chính sách: Chính sách bảo mật thông tin

2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Công ty cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin đăng ký thành viên hay muốn mua sản phẩm. Công ty thu thập các thông tin trên nhằm quản lý đơn hàng, thông tin tài khoản Khách hàng và chăm sóc Khách hàng.

Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Công ty thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi:

 • Quý khách trực tiếp cung cấp cho Công ty: các thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên Website bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
 • Quý khách tương tác với Công ty: chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên Website.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

3. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và liên hệ giao hàng cho Khách hàng khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng;
 • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của Khách hàng với Công ty, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của quý khách;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến Khách hàng nếu có yêu cầu từ Khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do Công ty cung cấp;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động của Website;
 • Chăm sóc Khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách hàng.

4. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website được Công ty nỗ lực bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Công ty sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Công ty có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Website sach.totdep.com và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên hệ thống của Công ty.

Ban quản trị Website yêu cầu các Khách hàng khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

6. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng tùy theo mức độ, Công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CTCP Việt Nam Tốt Đẹp

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316967121 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 06/10/2021
 • Địa chỉ: 182 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân – chức danh: Tổng Giám đốc
 • Số điện thoại: 0345 868 337                 
 • Email: totdep@sach.totdep.com

8. SỰ CHẤP THUẬN

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý khách, Công ty đồng ý rằng thông tin cá nhân của quý khách sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu quý khách không đồng ý với Chính sách này, quý khách dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 6. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên xem lại Chính sách này để có được những cập nhật mới.

9. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Quý khách có thể gửi khiếu nại qua hộp thư điện tử của Công ty là totdep@sach.totdep.com hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ văn phòng của CTCP Việt Nam Tốt Đẹp tại 182 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc Chính sách này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng (Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ).

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ: 

Số điện thoại: 0345 868 337                 Email: totdep@sach.totdep.com

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TỐT ĐẸP

[Đã ký và đóng dấu]

PHẠM THỊ KIM NGÂN

Tổng Giám Đốc